Reglament General de Protecció de Dades

Més informació pel que fa a la nova normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i l’adequació de la nostra Política de Privacitat.

Responsable del tractament de dades

Titular: FEDERACIÓ COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA

Adreça: Carrer Arquímedes, 30. 08030 Barcelona

CIF: G43268077

Finalitat del tractament de dades

La finalitat del tractament és la gestió de socis, col·laboradors i simpatitzants de la FEDERACIÓ COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats de l’entitat d’interès.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment.

La categoria de dades de la que es disposa de la persona física interessada és l’email.

Les categories de dades de les quals es disposa de la persona jurídica (associacions o entitats, col·loquialment conegudes com a colles) amb la condició de soci són: Nom de la colla, municipi, comarca, territorial (assignada segons els criteris de l’entitat a partir de la localització), email, CIF, número de compte.

S’inclouen també dades d’una persona física com a representant de la colla, de les quals es disposen les categories següents: Nom, cognoms, telèfon.

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Transmissió de dades

Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’Entitat i que a través del seu consentiment desitgi seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’Entitat.

Drets d’accés

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.


Podeu trobar més informació sobre la nostra Política de Privacitat a l’apartat Avís Legal.gencat

Translate »