Procés electoral 2022 – Junta Directiva de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya

  • 0

Procés electoral 2022 – Junta Directiva de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya

Category : Notícies

Reunida ahir, 18 de desembre de 2021, la Junta General de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, complint amb el que preveuen els estatuts i el reglament de règim intern de la nostra entitat, aprovà la convocatòria d’eleccions per la Junta Directiva i els seus càrrecs electes. L’actual junta està en funcionament des del passat 10 de març de 2018 i, per tant, el 2022 finalitza el seu mandat. 
 
El proper 19 de febrer de 2022, si la situació epidemiològica i social ens ho permet, es durà a terme l’Assemblea General Ordinària 2022. En l’ordre del dia de la mateixa constarà, entre altres, la votació de la junta directiva que haurà de gestionar la Coordinadora entre els anys 2022 i 2026. 
 
El calendari electoral aprovat en la reunió esmentada és el següent:
  • Del 19 de desembre de 2021 al 2 de gener de 2022: presentació de candidatures a secretaria@balldebastons.cat
  • 8 de gener de 2022: convocatòria formal d’assemblea general ordinària, amb l’ordre del dia.
  • 9 de gener de 2022: la Junta General es reuneix per validar les candidatures.
  • 9-10-11 de gener de 2022: termini per presentar al·legacions, si s’escau.
  • 18 de gener de 2022: enviament de la documentació associada a l’assemblea on constarà, com a mínim, les candidatures degudament validades.
Així doncs, i complint amb el mandat establert, des d’avui 19 de desembre de 2021 fins diumenge 2 de gener de 2022 es podran presentar les candidatures per la Junta Directiva de la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya. La documentació enviada serà la que serà avaluada i degudament enviada a les colles federades a la Coordinadora, sense opció a modificacions posteriors. Trobareu tota la informació necessària als Estatuts i al Reglament de Règim Intern, penjats a la pàgina web. 
 


gencat

Translate »