Història del Ball de Bastons

Introducció

Les ciències socials estudien i expliquen els fets, pensaments i fenòmens que afecten la societat, però no és menys cert que la cultura és un factor indestriable de la formació d’una societat com a tal. Menys encara si parlem d’allò que tendeix a anomenar-se cultura popular i tradicional, aquella que amb el pas dels anys el poble ha fet seva sense imposició de cap tipus i ha anat evolucionant al ritme que les persones i el temps han marcat. Dins d’aquesta faceta de la cultura catalana és on encabim el ball de bastons, una dansa que parteix d’un principi tan simple com el fet que vuit (o més) persones dansin al so d’una melodia tot fent picar entre elles o amb si mateixes unes eines tan rudimentàries com dos bastons.

Els orígens del ball de bastons i la distribució geogràfica

Entrar a analitzar els orígens del ball de bastons és feina que ja han portat a terme reconeguts historiadors i etnòlegs; seria, per tant, redundant, alhora que presumptuós, fer-ho ara. Simplement convé recordar les tres teories més esteses:

  1. Teoria dels ritus agraris d’invocació de la fertilitat de la terra. Sosté que el corpus d’aquesta dansa es remunta al Neolític, quan l’home aprèn a treballar la terra i efectua una sèrie de ritus per obtenir-ne més rendiment, entre els quals el ball de bastons.
  2. Teoria hel·lenitzant. Afirma que el ball de bastons prové de les danses d’ensinistrament dels guerrers grecs en  èpoques de pau, cosa que explicaria la procedència de bona part de les vestidures dels bastoners actuals (roba blanca, faldellins, mocadors creuats al pit…)
  3. Teoria del ball de bastons com a descendent del ball d’espases. Aquesta és la teoria més recent de les tres i, a la vegada, la que estableix uns paràmetres més prosaics, ja que postula que els balls de bastons, tal com els coneixem avui en dia, apareixen amb força cap als segles XVII i XVIII, moment en què a Catalunya es prohibeixen els balls amb espases a causa de problemes tant de caràcter públic com social, i els balladors substitueixen el metall de les espases per la fusta dels bastons.


gencat

Translate »