Junta actual

Els òrgans de govern de la Coordinadora són la Junta Directiva, les divisions territorials i l’Assemblea de socis (Caps de Colla).

La Junta Directiva està formada pel President/a, el Sots-president/a, el Secretari/a, el Tresorer/a i els/les Vocals. Aquests últims poden ser designats per les colles de cada demarcació territorial o sense designació territorial. La Junta dirigeix i vetlla pels interessos col·lectius del món bastoner.

Per contactar-hi es pot fer a tavés del correu coordinadora@balldebastons.cat

El 19 d’abril d’aquest 2015, en l’Assemblea de socis (Caps de Colla) feta a Barcelona, seguint els Estatuts es va escollir nou president perquè en Marc Galí ja havia esgotat el nombre de mandats. Va sortir elegit en Adrià Ortiz Mera.

A falta d’acabar de concretar algunes persones la Junta estarà formada per:

  • President: ADRIÁN ORTIZ MERA (Bastoners de Terrassa)
  • Sots-Presidenta: CARME FÉLEZ LÓPEZ (Associació SAL-i-OU, Bestiari i Balls Populars)
  • Secretari: RUBÈN RAMIRO RUBAL (Bastoners de Sabadell)
  • Tresorera: TÀNIA PÉREZ BALASCH (Bastoners de Sabadell)
  • Vocal del Penedès: MARIAN SADURNI ESCOFET (Ball de Bastons de La Múnia)
  • Vocal del Vallès: MARINA APARICIO PRAT (Bastoners de Sabadell)
  • Vocal de la Regió de Barcelona: MAITE ROCA (Bastoners del Raval)
  • Vocal de les Comarques Meridionals: JOAN-ANDREU ROSELLÓ VILÀ (Ball de Bastons de L’Aleixar)
  • Vocal de les Comarques Centrals: ÒSCAR MARTÍ Gómez (Bastoners Sant Jordi de l’ACB – Manresa)


gencat

Translate »