Arxiu

Exposicio_Sent_el_Balldebastons_tnL’Arxiu de la Coordinadora és un fons documental que conserva el patrimoni que han produït les colles de ball de bastons. Així es pretén potenciar la consulta dels materials (fotografies, vídeos i tot tipus de material gràfic) que s’hi troben classificats amb la voluntat d’apropar-los a l’estudi i divulgació del moviment associatiu bastoner.

Així mateix l’entitat té a disposició de les colles federades un seguit d’exposicions, com són les fotografies (provinent dels Concursos de Fotografies de Ball de Bastons), l’exposició “Sent el ball de bastons!” composada per sis plafons de tela; i l’exposició de bastons, formada per diferents tipologies de bastons, entre altres materials.

Visita l’Arxiu de la Coordinadora de Ball de bastons de catalunya a C/Arquimedes, 30 – 08083 Barcelona

 gencat

Translate »